Voronezh State UniversityVoronezh State University
ACKNOWLEDGEMENTS

Acknowledgements

The following photographers have contributed to the design of the website:

 • Aleksandr Isaev
 • Aleksandr Knyazev
 • Aleksey Kurakov
 • Andrey Pyrinov
 • Boris Bespalov
 • Daria Sudakova
 • Dmitry Chernov
 • Elena Prokhorchenko
 • Elena Zueva
 • Elizaveta Logvinenko
 • Gavriil Melkumov
 • Ilya Kukolev
 • Irina Kashirskaya
 • Leonid Kulapin
 • Maksim Aksyutin
 • Mikhail Ushakov
 • Nikita Skrebnev
 • Nikolay Skolznev
 • Olga Malyugina
 • Olga Chemodanova
 • Roman Kitaygorodskiy
 • Svetlana Foret
 • Vitaliy Malyugin
 • Vladimir Golub
 • Vladimir Sarychev
 • Yuriy Lebedev
 • 36on.ru city web-portal
 • Geometria web-portal

We would like to thank them for their generous permission to use their material, which is subject to copyright. These materials remain the intellectual property of the individual copyright holders and enquiries concerning reproduction should be sent to them.

QUICK LINKS

Voronezh State University • 1997–2024